نوشته‌ها

۳ باور خانمان سوز که مانع ثروتمند شدن می شود

 

بیشتر از هر کسی تلاش کردی اما باز هم خبری از پول و پولدار شدن نیست.

از صبح تا شب دنبال پول می دوی اما انگار پول سریع تر از تو می دود.

حتما کسی را می شناسی که یک زمان هم محله ای یا هم مدرسه ای بوده است. او پولدار شده و تو همچنان اندر خم یک کوچه ای…

ادامه مطلب …