نوشته‌ها

چرا نمی توانی ایده پولساز را پیدا کنی؟

تقریبا یکی از متداول ترین ایمیل هایی که دریافت می کنم در رابطه با پیدا کردن ایده پولساز است.

زمانی که چنین ایمیل هایی دریافت می کنم بسیار متعجب می شوم که چرا بسیار از مردم در پیدا کردن ایده مشکل دارند.

ادامه مطلب …