قضاوت دیگران

زمان ضبط ویدیو با قضاوت دیگران چی کار کنیم؟

می دانم خیلی حرف ها برای گفتن جلو دوربین داری اما یک صدایی تو ذهنت می گوید با “قضاوت دیگران” چی کار کنم؟

چطوری نه وقتمان و نه کسب و کارمان را به فنا ندهیم

چطوری نه وقتمان و نه کسب و کارمان را به فنا ندهیم

هر کسی می تواند کارآفرین باشد اما هر کسی نمی تواند کارآفرین موفق باشد و این فرق بزرگی بین برنده ها و بازنده های این رقابت است.

ای کاش هایی که به خودمان بدهکاریم...

چقدر به خودت بدهکاری؟

گروهی می گویند باید نمیه پر لیوان را نگاه کرد و گروه دیگر می گویند نیمه خالی لیوان نیز وجود دارد. اما حقیقت امر این است که لیوان و آبش هر دو با همدیگر معنا پیدا می کنند.

انگیزه در کسب و کار

با این دید شروع کن تا همیشه انگیزه در کسب و کارت موج بزند

هر کسی کسب و کارش را با یک دیدی شروع می کند. هر کسی برای خودش یک هدف کوتاه مدت یا بلند مدت تعریف می کند و بعد از آن تمام تلاشش را به کار می بندد تا به هدفش برسد. بیا نگاهی به عموم هدف ها بیاندازیم: می خواهم پولدار شوم. می خواهم فلان […]

کارمندی به کارآفرینی

صبحی که آرزو می کنی هیچوقت نرسد- از کارمندی به کارآفرینی

شاید امروز صبح اتفاق نیافتد اما دیر یا زود در یکی از همین صبح ها اتفاق می افتد. یک روز صبح از خواب بیدار می شوی و  همانطور که به ترک روی دیوار خیره شده ای از خودت می پرسی من چند ساله شده ام؟

وضعیت کسب و کار های اینترنتی

وضعیت کسب و کار های اینترنتی در شرایط اقتصادی کنونی چگونه خواهد شد

خودآگاه یا ناخودآگاه از اخبار و اتفاقاتی که در ایران می افتد باخبر هستی. فرقی ندارد چه ساعتی از روز شبکه خبر را نگاه کنی چون هر ثانیه شاهد سیل اخبار وحشتناک از وضعیت اقتصادی ایران هستیم.

چگونه کتابمان را بفروشیم

چگونه کتابمان را بفروشیم حتی اگر تا الان یک نسخه از آن هم فروش نرفته است

اگر یک نگاهی به کتاب های چاپ شده در این چند ساله اخیر بیاندازیم خیلی راحت متوجه می شویم که بی نهایت کتاب ضعیف چاپ شده است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟