چطور تبلیغ نویسی به من کمک کرد به جای دیوار پل بسازم

جمله‌ی مشهوری از نیوتون است که در آن چنین عنوان می کند:

با این روش از فلج شدن ذهنت هنگام تبلیغ نویسی جلوگیری کن

قطعا بسیار پیش آمده هنگام تبلیغ نویسی احساس کنی ذهنت خشک شده است و ساعت ها به صفحه سفید مانیتور خیره مانده باشی.

چطوری با تبلیغ نویسی فرصت تلخ را به شیرین تبدیل کنیم

تبلیغ نویسی فرصت روشی است که می توانی هر چیزی را تبدیل به یک فرصت یا موقعیت عالی کنی.

هیج پیامکی نفرست مگر اینکه اینطور تبلیغ نویسی پیامک میکنی

تبلیغ نویسی پیامک چیزی است که تقریبا تمام مردم اشتباه انجام می دهند حتی کسانی که تبلیغات یا بازاریابی آموزش می دهند.

آیا تو هم این اشتباهات فاحش را در تولید محتوا می کنی؟

به احتمال ۹۹٪ بدون اینکه حتی متوجه باشی این اشتباهات فاحش را در تولید محتوا می کنی. اشتباهاتی که حتی با علاقه انجام می دهی.

۳ تکنیک تبلیغ نویسی که مخاطب را مجبور به خواندن ادامه مطلب می کند

چه زمانی که تبلیغی را می نویسی و یا چه زمانی که مطلبی را در سایت منتشر می کنی زمانی موفق خواهی بود که مخاطب تا انتهای مطلب را بخواند.

چطور در تبلیغ نویسی داستان مان را مانند ابر قهرمان ها تعریف کنیم

داستان در تبلیغ نویسی مانند قلب در بدن است. تبلیغ نویسی که داستان نداشته باشد یک تبلیغ مرده به حساب می آید.