اطلاعات تماس در رابطه با تیم اغوا

تلفن تماس : ۰۲۱۴۴۵۲۷۷۸۴

(قبل از تماس از طریق فرم زیر یک وقت رزرو فرمایید)


شماره کارت بانک سپه به نام حسین صفوی سهی:

5892101054218405


حسین صفوی

”زندگی مانند دوربین عکاسی است.

شما باید حداقل یک عکس خام درش بگذارید تا یک عکس از چیزی که می خواهید به شما تحویل دهد”

_تیموتی اسکات

داستان موفقیت تو در کسب و کار هم از این قانون مستنی نیست. اگر خواهان رسیدن به موفقیت و نتایج بزرگ هستی اولین قدم اینکه روی خودت سرمایه گذاری کنی.

در این مسیر من به عنوان یک مشاور کنارت خواهم بود اما قهرمان اصلی زندگی ات خود تو هستی