راه های ارتباطی

تلفن تماس : ۰۲۱۴۴۵۲۷۷۸۴

قبل از تماس باید از طریق فرم زیر یک وقت رزرو شود.

تلفن های تماس بعد از تعیین وقت فعال می گردند.


سمینار، همایش، مشاوره گروهی

دعوت برای سخنرانی و مشاوره گروهی را از طریق ایمیل زیر پیگری نمایید

hosseinsafavi@eqva.net


”زندگی مانند دوربین عکاسی است.

شما باید حداقل یک عکس خام درش بگذارید تا یک عکس از چیزی که می خواهید به شما تحویل دهد”

_تیموتی اسکات

داستان موفقیت تو در کسب و کار هم از این قانون مستنی نیست. اگر خواهان رسیدن به موفقیت و نتایج بزرگ هستی اولین قدم اینکه روی خودت سرمایه گذاری کنی.

در این مسیر من به عنوان یک مشاور کنارت خواهم بود اما قهرمان اصلی زندگی ات خود تو هستی