پادکست مدل کسب و کار ضد گلوله. می خواهی با بهترین ها باشی یا معمولی ها؟


ادامه مطلب …

مرگ دوره فروش اطلاعات و کسب درآمد از آن در ایران

هر روز شاهد افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول کشور هستیم. در این شرایط اگر تصور کنیم رفتار و الگو خرید مردم مشابه سابق است سخت در اشتباه هستیم.

ادامه مطلب …

فیلم بررسی یک صفحه محصول واقعی با اشتباهات میلیارد تومانی

ادامه مطلب …

مکتب تبلیغ نویسی مشکل گمشده که می تواند یک شبه فروش محصولت را افزایش دهد

ادامه مطلب …

از کجا و چطور کسب و کار را در شرایط جدید اقتصادی شروع کنیم

ادامه مطلب …

تحولات شدید در کسب و کارهای تهران اتفاق می افتد

ادامه مطلب …

بین انتخاب چند ایده گیر کردی؟ نمی توانی یکی را انتخاب کنی؟

ادامه مطلب …