چطور قبل از تولید محصول بفهیم این محصول پر فروش می شود یا خیر؟

می دانم یکی از بزرگترین دغدغه های کارآفرینان موفق این است که آیا این محصولی که می خواهم تولید کنم، پرفروش می شود؟

در این پادکست استراتژی را یاد دادم که می توانی اطمینان داشته باشی ۱۰۰% محصول پرفروشی تولید  خواهی کرد