من عاشق صفحه دباره ما هستم چون عموم به صورت سوم شخص نوشته می شود حتی اگر آن را خود فرد نوشته باشد.

حسین صفوی هستم. موسس خانه تبلیغ نویسی اغوا که امروز به عنوان مرد شماره یک تبلیغ نویسی ایران شناخته می شوم.

اما تصور نکنم این چیزی باشد که دنبال آن می گشتی. احتمالا می خواهی بدانی چه کمکی می توانم به تو کنم.

اگر بخواهم خیلی ساده بیان کنم:

تو روی کارت متمرکز شو و قسمت سخت کار یعنی پیدا کردن مشتریان ایده آلی که هیچ مشکلی برای پرداخت هزینه محصول یا خدماتت را ندارند به ما بسپار.

به همین سادگی.

لازم نیست روزها، ماه ها، سال ها برای بدست آوردن مشتریان صد ها کتاب بازاریابی را بخوانی یا در ده ها سمینار شرکت کنی که عموما نتیجه بخش هم نیستند.

برای اینکه بتوانی از خدمات ما استفاده کنی 2 راه وجود دارد:

  1. از منو سایت یک جلسه مشاوره رزرو کنی که قیمت آن به ازای هر جلسه 10 میلیون تومان است.
  2. یا از محصولات سایت استفاده کنی که قطعا هزینه کمتری دارند و یک بار برای همیشه یاد بگیری چطور می توانی مشتریان ایده آل را پیدا کنی، قانع کنی و تبدیل به تنها انتخاب شان شوی.

شاید تعجب کنی چرا انقدر مستقیم رفتم سر اصل مطلب. اگر کسب و کار جدی داشته باشی هر دو می دانیم هم وقت تو ارزشمند است و هم وقت من به همین خاطر خیلی واضح روند کار را بیان کردم.

چه بخواهی از مشاوره استفاده کنی یا محصولات ما، روش کار به همین سادگی است. وقتت را با مخاطبینی که هیچگاه تبدیل به مشتری نمی شوند تلف نخواهی کرد و بلعکس بهترین استفاده را از زمان، انرژی و پول خواهی برد.

تصور کن می توانستی فقط با مشتریانی کار کنی از هر نظر ایده آل بودند آنگاه چقدر سریع تر می توانستی در کارت پیشرفت کنی و همچنین چقدر راحت تر می توانستی به آن ها محصول یا نتیجه ای را بدهی که دنبالش می گشتند؟

این کاری است که ما اینجا انجام می دهیم.