دنبال ایده کسب و کار آنلاین می گردی؟ این ۳۰ ایده را ببین

مهم نیست چه مهارت و یا تخصصی داری در این کتاب رایگان نشان می دهم چطور می توانی از پتانسیل های فعلی ات استفاده کنی تا آن ها را تبدیل به کسب و کار های جدی کنی. بررسی موردی ۳۰ نمونه فوق العاده موفق در دنیا که همین الان می توانی آن ها را پیاده سازی کنی.